پس از ثبت سفارشتان، مواردی را که برای تکمیل سفارش خود لازم است ارسال بفرمایید را از طریق فرم زیر و بصورت فایل زیپ آپلود نمایید

توجه داشته باشید نام فایل ارسالی را “شماره سفارش” خود قرار دهید

*شماره سفارشتان را پس از طی کردن فرآیند خرید و پرداخت دریافت می کنید