إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (سوره ذاریات «51»)

کاهش رتبه الکسا

تعرفه های کاهش رتبه الکسا

توضیحات بیشتر را اینجا ببینید!

برنزی سطح یک
برنزی سطح یک
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۶۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۶۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

برنزی سطح دو
برنزی سطح دو
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۹۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۸۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۲۶۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

برنزی سطح سه
برنزی سطح سه
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۱۲۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۱۰۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۳۲۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

نقره ای سطح یک
نقره ای سطح یک
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۱۵۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۱۲۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۳۸۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

نقره ای سطح دو
نقره ای سطح دو
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۱۸۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۱۴۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۴۴۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

نقره ای سطح سه
نقره ای سطح سه
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۲۱۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۱۶۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۵۰۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طلایی سطح یک
طلایی سطح یک
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۲۴۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۱۸۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۵۶۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طلایی سطح دو
طلایی سطح دو
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۲۷۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۲۰۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۶۲۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طلایی سطح سه
طلایی سطح سه
 • ۳۰۰ هزار بازدید
 • هر بازدید ۳۰۰ ثانیه
 • ۱هزار ورودی گوگل با کلیدواژه
 • هر ۱ هزار بازدید اضافه ۲۲۵۰ تومان
 • هر ۱ هزار ورودی گوگل اضافه ۳۵۰۰۰ تومان

۶۸۰.۰۰۰ تومان

ثبت سفارش